Skoči na glavni sadržaj

NOSITELJ(ICA) KOLEGIJA

Redoviti i izvanredni:

Profile picture for user kdundovic
Kristina Dundović,
viši predavač
Vidi profil

ASISTENT(I):

Jezik hr
Studij
Semestar 4
ECTS 3
Vrsta predmeta Obavezni predmet
Predavanja 2
Vježbe 1
Seminari 0
Praktični rad 0
Ciljevi kolegija
  • Upoznati studente sa osnovnim, posebnim i priznatim pravilima zaštite na radu, obvezama i odgovornostima poslodavca u sigurnosti te koja je uloga stručnjaka zaštite na radu kao i prava i obveze radnika u zaštiti na radu.
  • Pripremiti studente kako bi naučili provesti organizaciju zaštite na radu unutar tvrtke koja se temelji na propisanom zakonodavstvu RH.
Ishodi učenja
  •  Definirati osnovna, posebna i priznata pravila zaštite na radu, obveze i odgovornosti poslodavca u sigurnosti te koja je uloga stručnjaka zaštite na radu kao i prava i obveze radnika u zaštiti na radu.
  • Koristiti priručnike s podacima o organizaciji zaštite na radu kao i važeće propise u RH i EU.
  • Usporediti sustav i metode osposobljavanja radnika za rad na siguran način.
  • Analizirati postojeće stanje u smislu ozljeda na radu, identifikacija opasnosti, štetnosti i napora.
  • Razlikovati sastavne dijelove procjene rizika i metode za izradu procjene rizika.