Skoči na glavni sadržaj

NOSITELJ(ICA) KOLEGIJA

Profile picture for user dpupavac
dr. sc. socio. Drago Pupavac,
profesor stručnog studija u trajnom izboru
Vidi profil

ASISTENT(I):

Jezik hr
Studij
Semestar 1
ECTS 5
Vrsta predmeta Obavezni predmet
Predavanja 1
Vježbe 0
Seminari 2
Praktični rad 0
Ciljevi kolegija
  • Pripremiti studente na objašnjavanje i predviđanje ponašanja u organizacijama na tri razine – pojedinačno, u grupama i u cjelokupnom organizacijskom sustavu te stjecanje specijalističkih znanja o načinima primjene elemenata organizacijskog ponašanja u pojedinim gospodarskim djelatnostima.
Ishodi učenja
  • Kritički prosuđivati temeljne odrednice organizacijskog ponašanja
  • Valorizirati ulogu pojedinca i grupe u organizaciji
  • Rasporediti uloge u timu
  • Utvrditi utjecaj promjena na organizacijsko ponašanje.
  • Usporediti organizacijske kulture konkretnih poduzeća
  • Identificirati utjecaj organizacijskog sustava na organizacijsko ponašanje