Skoči na glavni sadržaj

NOSITELJ(ICA) KOLEGIJA

mr. sc. Dražen Tomić,
predavač
Vidi profil

ASISTENT(I):

Ivana Tomić,
predavač
Vidi profil
Jezik hr
Studij
Semestar 2
ECTS 4
Vrsta predmeta Obavezni predmet
Predavanja 2
Vježbe 0
Seminari 1
Praktični rad 0
Ciljevi kolegija
  • Upoznati studente s bitnim aspektima osiguranja i reosiguranja u prometu, s naglaskom na ugovor o osiguranju, te obvezna osiguranja u prometu.
  • Također, upoznati studente sa praktičnim dijelom postupka koji slijedi nakon prometne nesreće, podnošenjem i ostvarivanjem prava na naknadu štete.
Ishodi učenja
  • Primijeniti zakonsku regulativu u području osiguranja i reosiguranja u prometu.
  • Usporediti vrste i značajke ugovora o osiguranju te prava i obaveze koji proistječu iz njih.
  • Vrednovati utjecaj osiguranja i reosiguranja u djelatnosti prometa
  • Preporučiti vrste ugovora o osiguranju u djelatnosti prometa pored obveznih ugovora o osiguranju od odgovornosti prema Zakonu o obveznim osiguranjima u prometu
  • Istražiti i prezentirati odabranu temu iz područja osiguranja i reosiguranja u prometu