Skoči na glavni sadržaj

NOSITELJ(ICA) KOLEGIJA

Redoviti i izvanredni:

Profile picture for user szambeli
dr. sc. socio. Sanja Zambelli,
viši predavač
Vidi profil

ASISTENT(I):

Jezik hr
Studij
Semestar 4
ECTS 4
Vrsta predmeta Obavezni predmet
Predavanja 2
Vježbe 1
Seminari 0
Praktični rad 0
Ciljevi kolegija
  • Cilj je kolegija upoznati studenta sa osnovnim pojmovima kvalitete, upravljanja kvalitetom, načinima postizavanja kvalitete, razlikovati pojmove kontrole i osiguranja kvalitete, te kroz seminare i studije slučaja prikazati uvođenje sustava upravljanja kvalitetom ili primjenu nekog menadžerskog koncepta u svrhu unapređivanja kvalitete.
Ishodi učenja
  • Obrazložiti implementaciju sustava kvalitete kroz povijest nastanka postupnog uvođenja kvalitete u proces rada.
  • Demonstrirati temeljne poslovne procese.
  • Objasniti pojmove normi, normizacije u svijetu i u Hrvatskoj.
  • Opisati audit sustava kvalitete.