Skoči na glavni sadržaj

NOSITELJ(ICA) KOLEGIJA

dr. sc. human. Sanja Grakalić Plenković,
docent
Vidi profil

ASISTENT(I):

Jezik hr
Studij
Semestar 5
ECTS 3
Vrsta predmeta Izborni predmet
Predavanja 2
Vježbe 0
Seminari 1
Praktični rad 0
Ciljevi kolegija
  • Cilj kolegija je: osposobiti studente prometa za razumijevanje osnova stručnih/znanstvenih metoda istraživanja, vrsta istraživanja, izbora metoda i faza istraživačkog rada u oblasti tehničkih znanosti, citiranja, znanstvenog stila i načina pisanja; osposobiti studente u primjeni metoda stručnih i znanstvenih istraživanja u tehničkim znanostima, provedbi pokusa i statističkih analiza prikupljenih podataka te izrade stručnog/znanstvenog rada.
Ishodi učenja
  • Izraditi plan istraživanja, cjelina i aktivnosti izrade stručnog rada.
  • Provesti istraživanje literature i prikupiti podatke. 
  • Primijeniti pravila i metode stručnog istraživanja u analizi prikupljenih podataka.
  • Prikazati rezultate istraživanja i na sustavan, jednostavan i konkretan način prezentirati ih ciljanoj skupini