Skoči na glavni sadržaj

NOSITELJ(ICA) KOLEGIJA

Profile picture for user sdebeljak
dr. sc. socio. Sandra Debeljak,
viši predavač
Vidi profil

ASISTENT(I):

Jezik hr
Studij
Semestar 2
ECTS 5
Vrsta predmeta Obavezni predmet
Predavanja 2
Vježbe 2
Seminari 0
Praktični rad 0
Ciljevi kolegija
  • Upoznati studente s općim pravnim pojmovima (pravni sustav, ustroj državne vlasti, pravo EU i ostalim osnovnim pravnim pojmovima) u cilju lakšeg razumijevanja instituta u području sigurnosti i zaštite na radu, radnog prava te zaštite od požara i zaštite okoliša.
  • Stjecanje znanja o temeljnim pojmovima i institutima radnog prava. Stjecanje znanja o međunarodnim, europskim i nacionalnim pravnim izvorima u području zakonodavstva sigurnosti.
  • Upoznavanje s temeljnim pojmovima i institutima zaštite i sigurnosti na radu te subjektima, pravnim odnosima, odgovornošću i nadzorom u području sigurnosti i zaštite na radu, u području zaštite od požara i zaštite prirode.
Ishodi učenja
  • Razlikovati opće pravne pojmove (pravni sustav, ustroj državne vlasti, pravo EU i ostale osnovne pravne pojmove).
  • Definirati temeljne pojmove i institute radnog prava.
  • Razlikovati izvore prava te opisati temeljne pojmove, kategorije i institute zaštite i sigurnosti na radu.
  • Definirati subjekte, pravne odnose, odgovornost i nadzor u području sigurnosti i zaštite na radu.
  • Definirati pravne izvore, subjekte, pojmove, institute i odnose u zaštiti od požara i u zaštiti prirode.