Skoči na glavni sadržaj

NOSITELJ(ICA) KOLEGIJA

Profile picture for user mforempoh
Maja Forempoher Škuver,
predavač
Vidi profil

ASISTENT(I):

Jezik hr
Studij
Semestar 3
ECTS 4
Vrsta predmeta Obavezni predmet
Predavanja 2
Vježbe 1
Seminari 0
Praktični rad 0
Ciljevi kolegija
  • Upoznati studente s mehaničkim svojstvima materijala, osnovnim materijalima u strojogradnji te mogućnošću primjene pojedinih materijala u praksi.
  • Studenti će upoznati složena opterećenja strojeva, deformaciju, zamor te osnovna naprezanja (tlak, vlak).
  • Upoznati će osnovne zakone hidrodinamike, termodinamike te tehnologiju spajanja materijala
Ishodi učenja
  • Identificirati i komentirati materijale koji se upotrebljavaju u cestovnom prometu.
  • Procijeniti i preporučiti uporabu materijala u cestovnom prometu na temelju opterećenja njegovih fizikalnih svojstva.
  • Odabrati i izračunati metodu spajanja materijala za određene elemente strojeva.
  • Izračunati ovisnost sila i kretanja nastalog pod djelovanjem tekućina.
  • Izračunati prijenos energije plina i njegovu transformaciju u mehanički rad pri pokretanju klipova motora s unutarnjim sagorijevanjem