Skoči na glavni sadržaj

NOSITELJ(ICA) KOLEGIJA

mr. sc. Dražen Tomić,
predavač
Vidi profil

ASISTENT(I):

Jezik hr
Studij
Semestar 3
ECTS 4
Vrsta predmeta Obavezni predmet
Predavanja 2
Vježbe 0
Seminari 1
Praktični rad 0
Ciljevi kolegija
  • Upoznati studente s općim pravnim pojmovima (pravni sustav, ustroj državne vlasti, pravo EU i ostalim osnovnim pravnim pojmovima) u cilju lakšeg razumijevanja temeljnih instituta prava društava i radnog prava te zakonodavstva poljoprivredne djelatnosti, turizma i ugostiteljstva za agroturizme.
  • Upoznavanje s relevantnim propisima za djelatnost i poslovanje pojedinih ustrojbenih oblika poslovanja. Stjecanje znanja o osnivanju, ustroju i temeljnim obilježjima pojedinih društva osoba i društva kapitala, s naglaskom na društvo s ograničenom odgovornošću te zadruge i zadružne saveze.
  • Upoznavanje s osnivanjem, ustrojem i temeljnim obilježjima obrta te obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva.
  • Stjecanje znanja o temeljnim institutima radnog prava, posebice u odnosu na obilježja individualnog radnog odnosa.
  • Upoznavanje sa zakonodavnim okvirom iz područja poljoprivredne proizvodnje, ekološke proizvodnje, poslovanja s hranom, veterinarske djelatnosti te stočarstva.
  • Upoznavanje s važećim zakonima i provedbenim propisima iz područja ugostiteljstva i turizma.
Ishodi učenja
  • Razlikovati opće pravne pojmove (pravni sustav, ustroj državne vlasti, pravo EU i ostale osnovne pravne pojmove). Objasniti obilježja pojedinih vrsta društava, s naglaskom na društvo s ograničenom odgovornošću i zadruge kao oblike privatnopravnih udruženja značajne za agroturizme. 
  • Objasniti način osnivanja, ustroj i temeljna obilježja obrta te osnivanje, ustroj i temeljna obilježja obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva. Definirati pojmove i institute radnoga prava. 
  • Objasniti zakonodavni okvir iz područja poljoprivredne proizvodnje, ekološke poljoprivrede, poslovanja s hranom, veterinarske djelatnosti te stočarstva. 
  • Objasniti važeće propise iz područja ugostiteljstva i turizma.