Skoči na glavni sadržaj

NOSITELJ(ICA) KOLEGIJA

Profile picture for user barisic
dr. sc. tech. Ivica Barišić,
profesor stručnog studija u trajnom izboru
Vidi profil

ASISTENT(I):

Slavko Džalto,
asistent
Vidi profil
Jezik hr
Studij
Semestar 2
ECTS 6
Vrsta predmeta Obavezni predmet
Predavanja 2
Vježbe 0
Seminari 2
Praktični rad 0
Ciljevi kolegija
  • Upoznavanje sa temeljnim obilježjima prometnog planiranja, kao zasebne disciplina u ukupnom procesu planiranja, te primjenom rezultata prometnog planiranja u prometnom sustavu.
Ishodi učenja
  • Procijeniti osnovne parametre u prognozi prometne potražnje i formiranju optimalnog modela prometa u fazi planiranja prometa.
  • Primijeniti metodologiju prometnog planiranja
  • Procijeniti prijevoznu potražnju u gradskom području na osnovu definiranih parametara.
  • Usporediti simulacijske modele i programe za prometno planiranje.
  • Istražiti i prezentirati odabranu temu iz područja planiranja prometa.