Skoči na glavni sadržaj

NOSITELJ(ICA) KOLEGIJA

Redoviti i izvanredni:

Profile picture for user dpilepic
Damir Pilepić,
viši predavač
Vidi profil

ASISTENT(I):

Redoviti:

Slavko Džalto,
asistent
Vidi profil
Jezik hr
Studij
Semestar 4
ECTS 5
Vrsta predmeta Obavezni predmet
Predavanja 2
Vježbe 1
Seminari 2
Praktični rad 0
Ciljevi kolegija
  • Upoznavanje sa problemom interakcija razvitka prometa i razvoja grada i sa planiranjem gradskog prometnog sustava.
  • Upoznavanje sa organizacijom i upravljanjem prometom u gradovima, te sa programima i mjerama za stvaranje kvalitetnijeg prometa u gradu.
Ishodi učenja
  • Opisati odnos i problem interakcije razvitka prometa i razvoja grada u kontekstu održivog upravljanja prometnim sustavom
  • Obrazložiti suvremene koncepcije i principe planiranja i upravljanja prometom u gradovima
  • Vrednovati ulogu i značaj javnog gradskog prijevoza, stacionarnog i nemotoriziranog prometa u konceptu planiranja održivog prometnog sustava grada.
  • Vrednovati programe i mjere za stvaranje kvalitetnijeg prometa u gradu
  • Istražiti i prezentirati odabranu temu iz područja održivog prometa