Skoči na glavni sadržaj

NOSITELJ(ICA) KOLEGIJA

Profile picture for user ajakupovic
dr. sc. socio. Alen Jakupović,
profesor stručnog studija u trajnom izboru
Vidi profil

ASISTENT(I):

Jezik hr
Studij
Semestar 3
ECTS 4
Vrsta predmeta Obavezni predmet
Predavanja 2
Vježbe 0
Seminari 1
Praktični rad 0
Ciljevi kolegija
  • Usvojiti kompetencije za izradu strateškog plana razvoja informacijskog sustava.
Ishodi učenja
  • Utvrditi smjer razvoja poslovne organizacije primjenom odgovarajućih metoda (analiza poslovne dokumentacije, intervjuiranje, analiza trenutne poslovne situacije, analiza trendova u pripadajućem poslovnom sektoru, analiza zahtjeva poslovanja i kupaca, SWOT)
  • Analizirati trenutno stanje informacijskog sustava primjenom odgovarajućih metoda (analiza dokumentacije ISa, intervjuiranje, analiza trendova u tehnologiji, analiza konkurencije, SWOT)
  • Izraditi prijedlog smjera razvoja informacijskog sustava temeljem smjera razvoja poslovne organizacije i trenutnog stanja njezina informacijskog sustava
  • Izraditi plan razvoja informacijskog sustava temeljem njegova smjera razvoja
  • Sastaviti strateški plan razvoja informacijskog sustava