Skoči na glavni sadržaj

NOSITELJ(ICA) KOLEGIJA

Profile picture for user barisic
dr. sc. tech. Ivica Barišić,
profesor stručnog studija u trajnom izboru
Vidi profil

ASISTENT(I):

Profile picture for user vpevalek
Veljko Pevalek,
viši predavač
Vidi profil
Jezik hr
Studij
Semestar 3
ECTS 5
Vrsta predmeta Obavezni predmet
Predavanja 2
Vježbe 0
Seminari 2
Praktični rad 0
Ciljevi kolegija
  • Osnovni cilj kolegije je upoznavanje studenata sa relevantnim parametrima u prognozi i projektiranju prometne infrastrukture, traženje optimalnog modela prometa, te upoznavanje sa metodologijom izrade prostorno-prometnih studija za objekte prometne infrastrukture.
  • Drugi cilj kolegija jest: upoznavanje sa osnovnim elementima u planiranju i projektiranju infrastrukture u cestovnom prometu, upoznavanje domaćih propisa, pravilnika i smjernica iz oblasti planiranja i projektiranja cestovne infrastrukture
Ishodi učenja
  • Primijeniti zakonodavnu i prometno-tehničku regulativu u području planiranja infrastrukture cestovnog prometa.
  • Primijeniti metodologiju izrade prostorno-prometnih studija i principe planiranja prometne infrastrukture u međugradskom povezivanju
  • Razlikovati osnovne principe planiranja prometa i prometne infrastrukture u gradovima.
  • Procijeniti osnovne elemente za projektiranje prometno sigurnog raskrižja
  • Odabrati temeljne prometno-funkcionalni elemente i projektne standarde kod planiranja i projektiranja terminala za mirujući promet 
  • Odabrati temeljne prometno-funkcionalni elemente i projektne standarde kod planiranja i projektiranja površina za nemotorizirani promet
  • Vrednovati izrađeno varijantno projektno rješenje raskrižja primjenom multikriterijske analize