Skoči na glavni sadržaj

NOSITELJ(ICA) KOLEGIJA

Profile picture for user dsirola
dr. sc. socio. Davor Širola,
profesor stručnog studija
Vidi profil

ASISTENT(I):

Jezik hr
Studij
Semestar 1
ECTS 5
Vrsta predmeta Obavezni predmet
Predavanja 1
Vježbe 3
Seminari 0
Praktični rad 0
Ciljevi kolegija
  • Ciljevi kolegija Procijeniti vlastite (poduzetničke) vještine i osobnu razinu samosvijesti.
  • Prihvatiti potrebu za promjenama i razumjeti što treba promijeniti u svom pristupu upravljanju vremenom, stresom, konfliktom ili timom.
  • Upoznati i vježbati načine rješavanja problema, komunikacije, motiviranja, osnaživanja i delegiranja.
  • Primijeniti promjene u svom svakodnevnom djelovanju.
Ishodi učenja
  • Samovrednovati razinu osobnih vještina, upravljanja razvojem samosvijesti, vremenom i stresom
  • Kritički prosuđivati poslovne situacije i koristiti alate za rješavanje problema
  • Argumentirati mišljenje u komunikaciji, rješavati konflikte i motivirati suradnike
  • Samovrednovati osobne kompetencije za vlastiti razvoj i suradnju u timu u različitim ulogama
  • Utvrditi potrebe i prepreke te okvir za uvođenje osobnih i organizacijskih promjena