Skoči na glavni sadržaj

NOSITELJ(ICA) KOLEGIJA

Profile picture for user eribaric
dr. sc. socio.
Eda
Ribarić Čučković
profesor stručnog studija

ASISTENT(I):

Jezik hr
Studij
Semestar 1
ECTS 6
Vrsta predmeta Obavezni predmet
Predavanja 2
Vježbe 2
Seminari 0
Praktični rad 0
Ciljevi kolegija
  • Stjecanje znanja o ulozi i značenju kontrolinga kao potpore menadžmentu.
  • Stjecanje znanja i vještina iz područja analize i kontrole poslovanja i njihova primjena.
  • Ovladavanje postupcima analize uspješnosti i sigurnosti poslovanja poduzeća na temelju računovodstvenih podataka
Ishodi učenja
  • Utvrditi temeljna obilježja, sadržaj i ulogu kontrole te razlike interne kontrole, revizije i kontrolinga
  • Odabrati i kategorizirati ključne podatke te odgovarajuće pokazatelje za ocjenu poslovanja i pripremu informacija za donošenje poslovnih odluka 
  • Vrednovati računovodstvene informacije i argumentirati ocjenu
  • Analizirati specifičnosti područja kontrole i analize temeljem samostalno provedenog istraživanja