Skoči na glavni sadržaj

NOSITELJ(ICA) KOLEGIJA

Redoviti i izvanredni:

Profile picture for user tpolic
dr. sc. human. Tamara Polić,
profesor stručnog studija
Vidi profil

Redoviti i izvanredni Pazin:

Profile picture for user marinac
Mladen Marinac,
predavač
Vidi profil

ASISTENT(I):

Redoviti i izvanredni Pazin:

Profile picture for user sgrujic
Sanja Grujić,
asistent
Vidi profil
Jezik hr
Studij
Semestar 4
ECTS 3
Vrsta predmeta Obavezni predmet
Predavanja 2
Vježbe 1
Seminari 0
Praktični rad 0
Ciljevi kolegija
  • Ciljevi su ovog kolegija jezični napredak i poboljšanje ukupne jezične kompetencije studenata u govornoj i pisanoj proizvodnji kao samostalnih korisnika engleskog jezika prema Zajedničkom europskom referentnom okviru za jezike (ZEROJ-u).
  • Navedeno se postiže obradom tematskih sadržaja u obliku stručnih tekstova iz područja poduzetništva s naglaskom na usvajanje vokabulara poslovnog engleskog jezika i za njega tipičnih morfosintaktičkih struktura te izlaganjem stručnih sadržaja uz pomoć računalnih prezentacija (npr. Power Point).
Ishodi učenja
  • Ovladati leksikom poslovnog engleskog jezika na razini jezičnog primanja i proizvodnje
  • Rabiti morfosintaktičke strukture na razini primanja i proizvodnje
  • Samostalno prema smjernicama pripremiti prezentaciju na izabranu temu iz područja struke uz pomoć informacijsko-komunikacijskih alata
  • Samostalno prema smjernicama izvesti prezentaciju na izabranu temu iz područja struke uz pomoć informacijsko-komunikacijskih alata