Skoči na glavni sadržaj

NOSITELJ(ICA) KOLEGIJA

Profile picture for user sdudas
dr. sc. biotech. Slavica Dudaš,
profesor stručnog studija
Vidi profil

ASISTENT(I):

Jezik hr
Studij
Semestar 3
ECTS 4
Vrsta predmeta Izborni predmet
Predavanja 2
Vježbe 1
Seminari 0
Praktični rad 0
Ciljevi kolegija
  • Upoznati studente sa značajem i mogućnostima održivog uzgoja povrća, vrstama, pripadnostima botaničkim porodicama, pojmom plodoreda, kvalitete, vrstama i karakteristikama bioaktivnih tvari, tehnologijama uzgoja osnovnih vrsta povrća.
  • Upoznati studente s mogućnostima prerade, čuvanja, skladištenja povrća.
Ishodi učenja
  • Objasniti karakteristike povrća i njegovog sjemena, pripadnost povrća vrsti i botaničkoj porodici.
  • Procijeniti kvalitetu, zdravstvenu i hranidbenu vrijednost povrća na osnovu njegovih karakteristika.
  • Sastaviti plan plodoreda.
  • Formulirati potrebne uvjete i tehnologije proizvodnje povrća
  • Objasniti način čuvanja i skladištenja povrća.