Skoči na glavni sadržaj

NOSITELJ(ICA) KOLEGIJA

Profile picture for user barbara
Barbara Rudić,
viši predavač
Vidi profil

ASISTENT(I):

Jezik hr
Studij
Semestar 1
ECTS 5
Vrsta predmeta Obavezni predmet
Predavanja 2
Vježbe 0
Seminari 1
Praktični rad 0
Ciljevi kolegija
  • Poznavati osnovna načela kod oblikovanja amorfnih proizvoda i projektiranja oblikovanih proizvoda.
  • Poznavati EAN sustav identifikacije proizvoda. Poznavati područje normizacije robe i norme.
  • Poznavati sustav kvalitete robe kao i ekološku prihvatljivost proizvoda i procesa.
  • Poznavati vrste ambalaže i način skladištenja robe te način čuvanja lakopokvarljivih proizvoda. Upoznati se sa prijevozom robe na paletama i u kontejnerima.
  • Poznavati pojam i način prijevoza opasnih roba.
Ishodi učenja
  • Utvrditi svojstva, značajke i specifičnosti pojedinih vrsta roba, način i važnost sustava identifikacije proizvoda. 
  • Interpretirati značenje klasifikacije i nomenklature proizvoda te norme sustava kvalitete robe.
  • Razlikovati postupke manipulacije pri skladištenju lakopokvarljivih proizvoda. 
  • Obrazložiti opasne proizvode i način njihovog prijevoza. 
  • Obrazložiti ekološku prihvatljivost proizvoda i procesa.