Skoči na glavni sadržaj

NOSITELJ(ICA) KOLEGIJA

Redoviti:

Profile picture for user shirnig
dr. sc. tech. Saša Hirnig,
profesor stručnog studija u trajnom izboru
Vidi profil

Izvanredni:

Profile picture for user mkrsulja
dr. sc. tech. Marko Kršulja,
izvanredni profesor
Vidi profil

ASISTENT(I):

Jezik hr
Studij
Semestar 3
ECTS 5
Vrsta predmeta Obavezni predmet
Predavanja 2
Vježbe 1
Seminari 1
Praktični rad 0
Ciljevi kolegija
  • Cilj je kolegija da se studenti upoznaju s izvedbama, načinom gradnje, područjima primjene te prednostima i nedostacima pojedine prekrcajne mehanizacije s kontinuiranim i povremenim djelovanjem. Također je cilj predavanja i vježbi upoznati studente s proračunskim metodama bitnih eksploatacijskih veličina kao i s izračunom proizvodnosti pojedinih sredstava s kontinuiranim i povremenim djelovanjem tako da se zadovolje tehničko-eksploatacijski uvjeti.
  • Cilj je vježbi usmjeren je na rješavanja zadataka kako bi se osposobili studenti u usvajanju osnovnih pojmova, primjerima poticali na samostalno rješavanje zadataka te stekli znanja i vještine proračuna učinka sredstava s kontinuiranim i povremenim djelovanjem značajnima za njihov kasniji rad u prekrcajno-transportnoj praksi.
Ishodi učenja
  • Obrazložiti temeljne pojmove podjele robe i sredstava s kontinuiranim i povremenim djelovanjem. 
  • Interpretirati rad i učinke trakastih transportera.
  • Obrazložiti rad i učinke preostalih sredstava s kontinuiranim djelovanjem.
  • Interpretirati rad i učinke sredstva s povremenim djelovanjem.
  • Procijeniti budući razvitak prekrcajno-transportnih kapaciteta u poduzećima transportne industrije.