Skoči na glavni sadržaj

NOSITELJ(ICA) KOLEGIJA

Mensur Ferhatović,
viši predavač
Vidi profil

ASISTENT(I):

Jezik hr
Studij
Semestar 3
ECTS 5
Vrsta predmeta Izborni predmet
Predavanja 2
Vježbe 1
Seminari 0
Praktični rad 0
Ciljevi kolegija
  • Upoznati studente sa temeljnim načelima preventive požara u industriji te karakterističnim značajkama preventive požara po granama industrije.
  • Koristiti informacijsku tehnologiju u području preventive požara u industriji, studente upoznati sa alatima koji se mogu koristiti kod izrade planova i procedura u preventivnom djelovanju.
Ishodi učenja
  • Planirati preventivne mjere zaštite od požara po granama industrije.
  • Primijeniti zakonodavnu regulativu koja se odnosi na skladištenje zapaljivih tekućina i plinova.
  • Vrednovati opasnosti koje se javljaju u tehnološkim procesima s obzirom na granu industrije.
  • Analizirati mogućnosti primjene informacijskih sustava u području preventivnih mjera zaštite od požara  u industriji.