Skoči na glavni sadržaj

NOSITELJ(ICA) KOLEGIJA

Profile picture for user jtomljanov
mr. sc. Jasminka Tomljanović,
viši predavač
Vidi profil

ASISTENT(I):

Profile picture for user bjelaca
Bosiljka Jelača,
asistent
Vidi profil
Jezik hr
Studij
Semestar 2
ECTS 5
Vrsta predmeta Obavezni predmet
Predavanja 2
Vježbe 3
Seminari 0
Praktični rad 0
Ciljevi kolegija
  • Studenti usvajaju temeljna znanja, vještine i kompetencije potrebne za razumijevanje primjene računala u poslovima sigurnosti i zaštite na radu, kao i za nastavak studiranja i cjeloživotne edukacije
Ishodi učenja
  • Razlikovati osnovne pojmove vezane uz računalne sustave i područja njihove primjene.
  • Usporediti osnovne komponente računalnog sustava (sklopovlja i programske podrške) i njihovu funkciju.
  • Upotrijebiti napredne mogućnosti mrežnih servisa za pretraživanje informacija, komunikaciju i dijeljenje sadržaja.
  • Upotrijebiti odabrane programe za naprednu obradu tekstualnog sadržaja s grafičkim elementima i tablicama.
  • Upotrijebiti odabrane programe za naprednu obradu numeričkih podataka i grafički prikaz.