Skoči na glavni sadržaj

NOSITELJ(ICA) KOLEGIJA

dr. sc. socio. Elena Krelja Kurelović,
profesor stručnog studija
Vidi profil

ASISTENT(I):

Jezik hr
Studij
Semestar 1
ECTS 3
Vrsta predmeta Obavezni predmet
Predavanja 1
Vježbe 2
Seminari 0
Praktični rad 0
Ciljevi kolegija
  • Osposobiti studente za adekvatnu uporabu računala i suvremene informacijsko - komunikacijske tehnologije u svakodnevnom životu i poljoprivredi.
Ishodi učenja
  • Razlikovati komponente računalnog sustava i njihovu funkciju
  • Koristiti napredne mogućnosti mrežnih servisa za pretraživanje informacija, komunikaciju i suradnju.
  • Primijeniti programe za naprednu obradu tekstualnog sadržaja s grafičkim elementima i tablicama.
  • Primijeniti programe za obradu numeričkih podataka i njihov grafički prikaz
  • Dizajnirati i urediti digitalnu multimedijsku prezentaciju