Skoči na glavni sadržaj

PROCJENA RIZIKA I PLANIRANJE ZAŠTITE

NOSITELJ(ICA) KOLEGIJA

Zlatko Perić,
predavač
Vidi profil

ASISTENT(I):

Jezik hr
Studij
Semestar 2
ECTS 6
Vrsta predmeta Obavezni predmet
Predavanja 2
Vježbe 2
Seminari 0
Praktični rad 0
Ciljevi kolegija
  • Upoznati studente s osnovnim mjerama u prevenciji u zaštiti na radu.
  • Utvrditi mogućnosti primjene preventivnih mjera u zaštiti na radu te upoznati studente s alatima koji se mogu koristiti prilikom rješavanja problematike u zaštiti na radu.
Ishodi učenja
  • Primijeniti različite metodologije procjene rizika na radnom mjestu
  • Predložiti načine upravljanja rizicima
  • Procijeniti postojeće stanje sigurnosti i zaštite na radu s obzirom na primjenu mjera na radnom mjestu
  • Procijeniti hazardne situacije za izradu dokumentacije potrebne za analizu sigurnosti radnog mjesta s obzirom na utvrđene rizike
  • Izraditi procjenu rizika