Skoči na glavni sadržaj

NOSITELJ(ICA) KOLEGIJA

Dinko Jurjević,
predavač
Vidi profil

ASISTENT(I):

Jezik hr
Studij
Semestar 3
ECTS 5
Vrsta predmeta Izborni predmet
Predavanja 2
Vježbe 1
Seminari 0
Praktični rad 0
Ciljevi kolegija
  • Zadaci nastave je upoznati studente sa zakonskom regulativom iz područja zaštite na radu u turizmu, definirati područje turizma i podijeliti djelatnost u srodne skupine, odrediti moguće rizike za pojedine srodne djelatnosti u turizmu, procijeniti rizike, za svaki rizik odrediti mjeru smanjivanja rizika do prihvatljive mjere, definirati organizaciju sigurnosti.
Ishodi učenja
  • Definirati područje turizma i podijeliti djelatnost u srodne skupine
  • Odrediti moguće rizike za pojedine srodne djelatnosti u turizmu 
  • Procijeniti rizike 
  • Odrediti mjeru smanjivanja svakog rizika do prihvatljive mjere
  • Definirati organizaciju sigurnosti