Skoči na glavni sadržaj

NOSITELJ(ICA) KOLEGIJA

Profile picture for user vdavid
Vlatka Davidović,
viši predavač
Vidi profil

ASISTENT(I):

Jezik hr
Studij
Semestar 4
ECTS 5
Vrsta predmeta Obavezni predmet
Predavanja 2
Vježbe 2
Seminari 0
Praktični rad 0
Ciljevi kolegija
  • Usvajanje znanja o web tehnologijama i komunikacijskim protokolima, te stjecanje kompetencija za razvoj i implementaciju web aplikacija i web servisa.
Ishodi učenja
  • Postaviti radno i razvojno okruženje za razvoj web aplikacija na lokalno računalo i u oblaku za vlastiti projekt.
  • Izraditi i koristiti repozitorij za čuvanje verzija.
  • Izraditi responzivno sučelje i interaktivne elemente korisničkog sučelja web aplikacije.
  • Izraditi aplikativnu logiku web aplikacije prema korisničkim zahtjevima koja uključuje pozivanje postojećih web servisa i rad s bazom podataka.
  • Postaviti web aplikaciju i web servis na usluzi u oblaku.
  • Dokumentirati razvoj i izgradnju web aplikacije i web servisa.