Skoči na glavni sadržaj

NOSITELJ(ICA) KOLEGIJA

Profile picture for user mkaluza
dr. sc. socio. Marin Kaluža,
profesor stručnog studija
Vidi profil

ASISTENT(I):

Jezik hr
Studij
Semestar 6
ECTS 5
Vrsta predmeta Obavezni predmet
Predavanja 2
Vježbe 2
Seminari 0
Praktični rad 0
Ciljevi kolegija
  • Usvajanje kompetencija za inženjerski pristup u razvoju programskog sustava.
  • Usvajanje kompetencija za provjeru usklađenosti funkcionalnosti programskog rješenja sa početnom korisničkom specifikacijom zahtjeva.
  • Usvajanje kompetencija za automatizirano testiranje programskog rješenja, te isporuku programskog rješenja.
Ishodi učenja
  • Usporediti različite modele razvojnog ciklusa i procesa razvoja programskog sustava.
  • Planirati razvoj komponenata i njihovu integraciju u programski sustav.
  • Dizajnirati programsku komponentu i sustav koristeći inženjerski pristup razvoju i objektno orijentirane metode.
  • Integrirati komponente u informacijski sustav te provjeriti komponente i sustav u cijelosti.
  • Provjeriti programsko rješenje korištenjem odgovarajućih alata i dizajniranih slučajeva za jedinično testiranje.
  • Provesti analizu  usklađenosti funkcionalnosti programskog  proizvoda s korisničkim zahtjevima (acceptance test).
  • Izraditi automatizirane postupke za  isporuku i sigurnosnu kopiju programskog proizvoda.