Skoči na glavni sadržaj

NOSITELJ(ICA) KOLEGIJA

Redoviti i izvanredni:

Ivana Tomić,
predavač
Vidi profil

ASISTENT(I):

Redoviti:

Slavko Džalto,
asistent
Vidi profil
Jezik hr
Studij
Semestar 1
ECTS 3
Vrsta predmeta Obavezni predmet
Predavanja 2
Vježbe 0
Seminari 1
Praktični rad 0
Ciljevi kolegija
  • Cilj je kolegija da se studenti sposobnošću analitičkog razmišljanja i logičkog zaključivanja upoznaju s razvojem, globalnim utjecajem i ekološkim problemima prometa na okoliš prema suvremenim zahtjevima i kriterijima vezanim za preventivno djelovanje i održivost cestovnog, zračnog, željezničkog i ostalog prijevoza koje se odražava na ljudsko zdravlje, biljke, životinje i ekosustave.
  • Nakon upoznavanja s temeljnim načelima, elementima i obilježjima prometa i ekologije cilj kolegija je uvesti studente u sadržaj preko zadanih tema značajnima za njihov kasniji rad u praksi poduzeća za promet i ostalih privrednika u klimi rastuće ekološke svijesti.
Ishodi učenja
  • Obrazložiti pojmove, načela i obilježja prometne ekologije 
  • Procijeniti razvitak i utjecaj cestovnog prometa na okoliš uz preventivno djelovanje  
  • Interpretirati utjecaj zračnog prometa na okoliš 
  • Procijeniti utjecaj željezničkog prometa i elektromagnetskog zračenja na okoliš 
  • Valorizirati utjecaj prometnog sustava na okoliš