Skoči na glavni sadržaj

NOSITELJ(ICA) KOLEGIJA

Profile picture for user barisic
dr. sc. tech. Ivica Barišić,
profesor stručnog studija u trajnom izboru
Vidi profil

ASISTENT(I):

Ivana Tomić,
predavač
Vidi profil
Jezik hr
Studij
Semestar 2
ECTS 4
Vrsta predmeta Obavezni predmet
Predavanja 2
Vježbe 0
Seminari 1
Praktični rad 0
Ciljevi kolegija
  • Upoznati studente s bitnim aspektima vrlo složenih utjecaja između prometa, prometne infrastrukture, prostora i učinaka na okoliš i razvijati kod njih sposobnosti da što objektivnije ocjenjuju različita polazišta i argumente u integralnom procesu odlučivanja, a u skladu s načelima održivog razvoja.
Ishodi učenja
  • Obrazložiti terminologiju i zakonsku regulativu u području prometa i održivog razvitka
  • Razlikovati vrste i značajke prostorno-planske, prometne i dokumentacije glede zaštite okoliša te utvrditi nositelje njihove izrade i provođenja. 
  • Vrednovati osobitosti osnovnih negativnih utjecaja prometa na okoliš i mjere zaštite
  • Preporučiti programe i mjere za stvaranje održive mobilnosti u gradovima, manjim sredinama i na područjima niske naseljenosti
  • Istražiti i prezentirati odabranu temu iz područja prometa i održivog razvoja.