Skoči na glavni sadržaj

NOSITELJ(ICA) KOLEGIJA

mr. sc. Goran Kolaric,
viši predavač
Vidi profil

ASISTENT(I):

Jezik hr
Studij
Semestar 1
ECTS 4
Vrsta predmeta Obavezni predmet
Predavanja 2
Vježbe 0
Seminari 1
Praktični rad 0
Ciljevi kolegija
  • Cilj predmeta je upoznavanje studenata s pojmovima i zakonitostima u logističkoj industriji i logističkim procesima te primjenom stečenih znanja aktivno ih primjenjivati u rješavanju logističkih problema.
Ishodi učenja
  • Odrediti metode planiranja logističko-distribucijskih procesa kroz pojedinačne elemente logističkog sustava
  • Definirati uloga i važnost kanala distribucije
  • Definirati potrebne aktivnosti za strateško-logističko planiranje
  • Izračunati optimalne količine nabavke i optimalnog broja naručivanja
  • Istražiti i prezentirati odabranu temu iz područja primjene distribucijske logistike i povratne logistike u opskrbnom lancu