Skoči na glavni sadržaj

NOSITELJ(ICA) KOLEGIJA

Profile picture for user barbara
Barbara Rudić,
viši predavač
Vidi profil

ASISTENT(I):

Jezik hr
Studij
Semestar 3
ECTS 4
Vrsta predmeta Obavezni predmet
Predavanja 2
Vježbe 0
Seminari 1
Praktični rad 0
Ciljevi kolegija
  • Razlikovati pojmove logistika i distribucija.
  • Pobliže objasniti klasičnu i logističku špediciju i špeditera.
  • Poznavati skladišta i skladišno poslovanje.
  • Poznavati osnovne vrste paleta i kontejnera.
  • Poznavati sve vrste i oblike prijevoza.
Ishodi učenja
  • Razlikovati temeljne pojmove logistike i distribucije. 
  • Obrazložiti ciljeve i zadatke tijeka narudžbi te ulogu i važnost kanala distribucije. 
  • Razlikovati pojam skladišta i zadatke skladišne službe u logističkom sustavu te pojam i veličinu zaliha. 
  • Utvrditi važnost primjene paleta i kontejnera u prijevozu robe  te valorizirati pojedine vrsta prijevoza.
  • Valorizirati informacijski i komunikacijski sustav prometnog poduzeća.