Skoči na glavni sadržaj

NOSITELJ(ICA) KOLEGIJA

Profile picture for user sdebeljak
dr. sc. socio. Sandra Debeljak,
viši predavač
Vidi profil

ASISTENT(I):

Jezik hr
Studij
Semestar 3
ECTS 4
Vrsta predmeta Obavezni predmet
Predavanja 2
Vježbe 0
Seminari 1
Praktični rad 0
Ciljevi kolegija
  • Upoznati studente s općim pravnim pojmovima (pravni sustav, ustroj državne vlasti, pravo EU i ostalim osnovnim pravnim pojmovima) u cilju lakšeg razumijevanja prometnog prava te razumijevanja i primjene relevantnih pravnih pravila ove grane prava.
  • Stjecanje osnovnih znanja o temeljnim institutima prometnog prava u pojedinim vrstama prijevoza, o izvorima prava, upravno-pravnom uređenju pojedinih oblika prijevoza te o ugovorima o prijevozu i odgovornosti za štetu u prijevozu robe, putnika i prtljage.
  • Upoznati studente i s temeljnim pitanjima transportnog osiguranja i špedicije.
Ishodi učenja
  • Razlikovati opće pravne pojmove (pravni sustav, ustroj državne vlasti, pravo EU i ostale osnovne pravne pojmove) te opisati pojam i značaj prometnog prava.
  • Utvrditi pojam, izvore, upravno-pravno uređenje i ugovore o prijevozu robe, putnika i prtljage u željezničkom prometu.
  • Utvrditi pojam, izvore, upravno-pravno uređenje i ugovore o prijevozu robe, putnika i prtljage u cestovnom prometu.
  • Utvrditi pojam, izvore i temeljne institute zračnog, pomorskog i poštanskog prava.
  • Definirati osnovne pojmove multimodalnog transporta, špediterova prava i prava transportnog osiguranja.