Skoči na glavni sadržaj

NOSITELJ(ICA) KOLEGIJA

Redoviti i izvanredni:

Profile picture for user vpevalek
Veljko Pevalek,
predavač
Vidi profil

ASISTENT(I):

Redoviti i izvanredni:

Sanja Arko Kariolić,
asistent
Vidi profil
Jezik hr
Studij
Semestar 5
ECTS 5
Vrsta predmeta Obavezni predmet
Predavanja 2
Vježbe 2
Seminari 0
Praktični rad 0
Ciljevi kolegija
  • Upoznati studente sa uvjetima formiranja eksplozivne smjese te mogućnostima zaštite i metodama prevencije od nastanka eksplozije.
Ishodi učenja
  • Procijeniti mogućnosti i uvjete za formiranje eksplozivne smjese. 
  • Opišite postupke za sprečavanje nastanka eksplozije uslijed mogućeg nastanka eksplozivne atmosfere.
  • Predložiti izvedbu električnih uređaja i drugih mogućih izvora paljenja u prostorima s mogućnošću nastanka eksplozivne atmosfere.
  • Odabrati alate i uređaje u prostorima gdje postoje mogućnost nastanka eksplozivne atmosfere.
  • Primijeniti zakonsku regulativu i pravila tehničke struke vezano uz prostore s eksplozivnom atmosferom ili mogućnošću nastanka iste.