Skoči na glavni sadržaj

NOSITELJ(ICA) KOLEGIJA

Redoviti:

Profile picture for user ssuman
dr. sc. socio. Sabrina Šuman,
profesor stručnog studija
Vidi profil

Izvanredni:

Profile picture for user mrauker
Marina Rauker Koch,
viši predavač
Vidi profil

ASISTENT(I):

Izvanredni:

Profile picture for user bjelaca
Bosiljka Jelača,
asistent
Vidi profil
Jezik hr
Studij
Semestar 2
ECTS 5
Vrsta predmeta Obavezni predmet
Predavanja 2
Vježbe 2
Seminari 0
Praktični rad 0
Ciljevi kolegija
  • Usvojiti pojmove iz područja grafičkog dizajna te razviti vještinu izrade 2D grafičkih proizvoda u rasterskoj i vektorskoj grafici primjenjujući smjernice grafičkog dizajna, u odabranim softverima.
Ishodi učenja
  • Usporediti tekst i hipertekst i dizajnirati ih za elemente multimedijske prezentacije uz primjenu odgovarajućih standarda.
  • Procijeniti grafičke elemente na temelju smjernica za kvalitetu
  • Usporediti rastersku i vektorsku grafiku (bitmape)  za tisak i web i izraditi primjere primjenom odgovarajućih modela boja te formata datoteka.
  • Izraditi rasterski grafički proizvod primjenom funkcionalnosti  odabranog softvera
  • Izraditi  vektorski grafički proizvod primjenom funkcionalnosti  odabranog softvera
  • Izraditi jednostavnu 2D animaciju u odabranom alatu.