Skoči na glavni sadržaj

NOSITELJ(ICA) KOLEGIJA

Profile picture for user vkrajci
mr. sc. Vesna Krajči,
viši predavač
Vidi profil

ASISTENT(I):

Jezik hr
Studij
Semestar 2
ECTS 6
Vrsta predmeta Obavezni predmet
Predavanja 2
Vježbe 0
Seminari 2
Praktični rad 0
Ciljevi kolegija
  • Stjecanje specifičnih kompetencija u područjima modeliranja, analiziranja i upravljanja složenim sustavima te njihovog povezivanja s računalima za upravljanje i nadzor sustava različitih arhitektura i upravljačkih petlji.
  • Od općih kompetencija razvijanje sposobnosti analize i sinteze, samostalnog rada i rada u manjim grupama (timski rad) te prikaza ostvarenih rezultata. 
Ishodi učenja
  • Procijeniti mogućnost modeliranja složenih sustava različitim metodama.
  • Analizirati složene sustave u vremenskom području i području kompleksne varijable.
  • Primijeniti osnovne metode upravljanja sustavima i analize stabilnosti sustava.
  • Usporediti različite načine povezivanja složenog sustava s računalima za upravljanje i nadzor.
  • Argumentirati prijedlog sklopovske izvedbe računalno upravljanog sustava.