Skoči na glavni sadržaj

NOSITELJ(ICA) KOLEGIJA

Profile picture for user vdavid
Vlatka Davidović,
viši predavač
Vidi profil

ASISTENT(I):

Jezik hr
Studij
Semestar 5
ECTS 6
Vrsta predmeta Obavezni predmet
Predavanja 2
Vježbe 3
Seminari 0
Praktični rad 0
Ciljevi kolegija
  • Usvojiti kompetencije za razvoj klijentskog dijela web aplikacije.
  • Upoznati programske jezike i razvojne okvire za izradu web aplikacije.
  • Izraditi web aplikaciju metodološkim pristupom koristeći odabrani razvojni okvir te je postaviti u produkcijsko okruženje.
Ishodi učenja
  • Pripremiti radno okruženje za razvoj aplikacija
  • Postaviti repozitorij i instalirati alat za čuvanje verzija
  • Osmisliti arhitekturu web aplikacije uz odabir prikladnih tehnologija (web poslužitelj, programski jezici i okviri, spremište podataka i sl.) na temelju zadanog opisa.
  • Analizirati osobine programskih jezika i okvira za realizaciju klijentskog dijela web aplikacija (eng. front-end).
  • Izgraditi interaktivnu web aplikaciju pomoću odabranih tehnologija.
  • Postaviti aplikaciju u produkcijsko okruženje
  • Izraditi tehničku i korisničku dokumentaciju