Skoči na glavni sadržaj

NOSITELJ(ICA) KOLEGIJA

Redoviti i izvanredni:

dr. sc. biomed. Željko Sesar,
docent
Vidi profil

ASISTENT(I):

Jezik hr
Studij
Semestar 5
ECTS 5
Vrsta predmeta Obavezni predmet
Predavanja 2
Vježbe 2
Seminari 0
Praktični rad 0
Ciljevi kolegija
  • Upoznati studente sa zahtjevima radnih mjesta, najčešćim bolestima te zakonskim propisima iz područja hotelijerstva i turizma.
Ishodi učenja
  • Prepoznati zahtjeve radnih mjesta u hotelijerstvu i turizmu.
  • Procijeniti kritične točke rada u hotelijerstvu i turizmu.
  • Procijeniti posebnosti uvjeta rada.
  • Definirati najčešće bolesti u hotelijerstvu i turizmu.
  • Primijeniti zakonske propise iz područja sigurnosti i zaštite u hotelijerstvu i turizmu.