Skoči na glavni sadržaj

NOSITELJ(ICA) KOLEGIJA

Redoviti i izvanredni:

Profile picture for user egrzin
Erika Gržin,
viši predavač
Vidi profil

ASISTENT(I):

Jezik hr
Studij
Semestar 5
ECTS 5
Vrsta predmeta Obavezni predmet
Predavanja 2
Vježbe 2
Seminari 0
Praktični rad 0
Ciljevi kolegija
  • Upoznati studente sa zakonskom regulativom i osnovnim čimbenicima sigurnosti po pojedinim granama prometa s posebnim osvrtom na prijevoz opasnih tvari.
  • Prikazati postupke i moguće mjere zaštite od prometnih nesreća i vibracijsko-akustičnih pojava u prometu.
Ishodi učenja
  • Analizirati opasnosti, štetnosti i napore koji se javljaju u prometu.
  • Argumentirati odabir mjera zaštite u od vibracijsko-akustičnih pojava u prometu
  • Analizirati ključne čimbenike sigurnosti u pojedinim granama prometa.
  • Primijeniti zakonsku regulativu u prijevozu opasnih tvari.