Skoči na glavni sadržaj

NOSITELJ(ICA) KOLEGIJA

Profile picture for user bvukelic
doc. dr. sc. Bernard Vukelić,
profesor stručnog studija
Vidi profil

ASISTENT(I):

Jezik hr
Studij
Semestar 3
ECTS 5
Vrsta predmeta Posebni predmet
Predavanja 2
Vježbe 2
Seminari 0
Praktični rad 0
Ciljevi kolegija
  • Cilj kolegija je usvajanje znanja o aspektima sigurnosti informacijskih sustava te razvijanje svijesti o značaju informacijske sigurnosti u poduzeću.
Ishodi učenja
  • Razlikovati pojmove iz područja sigurnosti, zaštite i upravljanja sigurnošću informacijskog sustava.
  • Utvrditi utjecaj upravljanja sigurnošću informacijskih sustava na poslovanje poduzeća i kontinuitet poslovanja.
  • Izraditi dokument sigurnosne politike poduzeća 
  • Identificirati unutarnje i vanjske prijetnje i ranjivosti informacijskom sustavu poduzeća temeljem zahtjeva normi za upravljanje sigurnošću informacijskih sustava
  • Procijeniti i vrednovati sigurnosne rizike u informacijskom sustavu
  • Planirati i predložiti organizacijska i tehnička rješenja zaštite informacijskih sustava