Skoči na glavni sadržaj

NOSITELJ(ICA) KOLEGIJA

Redoviti i izvanredni:

Profile picture for user kdundovic
Kristina Dundović,
viši predavač
Vidi profil

ASISTENT(I):

Jezik hr
Studij
Semestar 5
ECTS 5
Vrsta predmeta Obavezni predmet
Predavanja 2
Vježbe 2
Seminari 0
Praktični rad 0
Ciljevi kolegija
  • Upoznati studente s opasnostima, štetnostima i naporima u industriji (mehaničke opasnosti, opasnosti od električne struje, biološke opasnosti, opasnosti od požara i eksplozije, termičke opasnosti) te mjerama i pravilima zaštite na radu s ciljem uklanjanja navedenih opasnosti.
Ishodi učenja
  • Utvrditi osnovne elemente postrojenja s opisom osnovnih pravila zaštite na radu.
  • Procijeniti razinu rizika na osnovu opasnosti, štetnosti i napora u industriji.
  • Preporučiti mjere za uklanjanje odnosno smanjenje razine rizika primjenom osnovnih i posebnih pravila zaštite na radu.
  • Organizirati sustav dokumentacije potrebne za provođenje zaštite na radu.
  • Povezati norme i standarde koji se primjenjuju u industriji s ciljem unapređenja zaštite na radu.