Skoči na glavni sadržaj

NOSITELJ(ICA) KOLEGIJA

Profile picture for user vkomen
dr. sc. tech. Vitomir Komen,
profesor stručnog studija u trajnom izboru
Vidi profil

ASISTENT(I):

Jezik hr
Studij
Semestar 2
ECTS 4
Vrsta predmeta Obavezni predmet
Predavanja 2
Vježbe 2
Seminari 0
Praktični rad 0
Ciljevi kolegija
  • Upoznavanje i tehničko opisivanjeopasnosti od djelovanja električne energije (struje), tehničkih zaštitnih mjera koje se primjenjuju u fazi projektiranja, proizvodnje i izgradnje električnih postrojenja, instalacija i uređaja, te organizacijskih i tehničkih zaštitnih mjera sa ciljem sigurnog korištenja, kao i sigurnog rada na električnim postrojenjima, instalacijama i uređajima, a uvažavajući razine opasnosti pri djelovanju električne struje na čovjeka kod različitih izvora opasnosti, tehničke propise i norme, metode i postupke za siguran rad te opremu i tehnička zaštitna sredstva koja su dostupna.
  • Osposobiti studente za samostalnu izradu procjene rizika opasnosti od električne energije, te utvrđivanja primjene tehničkih i organizacijskih mjera sigurnostina električnim postrojenjima, instalacijama i uređajima.
Ishodi učenja
  • Izračunati osnovne električne veličine u različitim električnim postrojenjima, razvodima i uređajima primijenjene elektrotehnike
  • Vrednovati određene parametre djelovanja električne energije na čovjeka
  • Modelirati i izračunati parametre svih vrsta odnosno izvora opasnosti od djelovanja električne energije na čovjeka
  • Dimenzionirati odabrane tehničke zaštitne mjere sigurnosti na niskonaponskim instalacijama i trošilima u fazi projektiranja i izgradnje
  • Dimenzionirati odabrane tehničke zaštitne mjere sigurnosti na visokonaponskim postrojenjima i vodovima u fazi projektiranja i izgradnje
  • Izraditi procjenu rizika i propisati primjenu pravila i mjera sigurnosti pri radovima na električnim postrojenjima, vodovima i instalacijama
  • Izraditi tehničke i organizacijske zahtjeve za sigurno izvođenje radova pod naponom na pojedinim vrstama električnih postrojenja u skladu s odabranom metodom
  • Uspostaviti sustav odgovarajuće opreme i učinkovite organizacije mjera oslobađanja iz strujnog kruga i prve pomoći unesrećenima od električne energije