Skoči na glavni sadržaj

STRATEGIJSKO UPRAVLJANJE

NOSITELJ(ICA) KOLEGIJA

Profile picture for user ljerka
dr. sc. socio. Ljerka Tomljenović,
profesor stručnog studija
Vidi profil

ASISTENT(I):

Jezik hr
Studij
Semestar 3
ECTS 5
Vrsta predmeta Obavezni predmet
Predavanja 2
Vježbe 2
Seminari 0
Praktični rad 0
Ciljevi kolegija
  • Upoznati studente s ključnim fazama procesa strategijskog menadžmenta
  • Stjecanje kompetencija osmišljavanja i upravljanja procesom strategijskog menadžmenta
Ishodi učenja
  • Opisati osnovna obilježja ključnih strategijskih pristupa.
  • Procijeniti organizacijsku okolinu s ciljem utvrđivanja razine strategijskih sposobnosti.
  • Procijeniti utjecaj osobnih strategijskih izbora na proces strategijskog upravljanja.
  • Osmisliti proces strategijskog upravljanja.
  • Ocijeniti prikladnost strategijskih menadžerskih alata u skladu sa specifičnom problemskom situacijom.
  • Provesti strategijsku analizu odabrane organizacije ili strategijsku ocjenu odabranog strategijskog dokumenta te usmeno prezentirati rezultate.