Skoči na glavni sadržaj

NOSITELJ(ICA) KOLEGIJA

Profile picture for user szambeli
dr. sc. socio. Sanja Zambelli,
docent
Vidi profil

ASISTENT(I):

Jezik hr
Studij
Semestar 3
ECTS 5
Vrsta predmeta Obavezni predmet
Predavanja 2
Vježbe 0
Seminari 2
Praktični rad 0
Ciljevi kolegija
  • Cilj je kolegija upoznati studenta sa osnovnim pojmovima kvalitete, konceptima sustava upravljanja kvalitetom i načinima postizavanja kvalitete, te kroz vježbe i studije slučaja prikazati praktičnu primjenu ISO norme.
Ishodi učenja
  • Razlikovati pojmove kontrole kvalitete, osiguranja kvalitete i upravljanja kvalitetom
  • Definirati politiku i ciljeve kvalitete, grupirati poslovne procese
  • Analizirati pojmove normi, normizacije i izdvojiti razvoj normizacije u svijetu i u Hrvatskoj
  • Primijeniti normu ISO 9001:2015, planirati audit sustava kvalitete i predložiti korektivna rješenja