Skoči na glavni sadržaj

NOSITELJ(ICA) KOLEGIJA

Profile picture for user mkaluza
dr. sc. socio. Marin Kaluža,
profesor stručnog studija
Vidi profil

ASISTENT(I):

Jezik hr
Studij
Semestar 4
ECTS 5
Vrsta predmeta Obavezni predmet
Predavanja 2
Vježbe 3
Seminari 0
Praktični rad 0
Ciljevi kolegija
  • Usvajanje kompetencija za upravljanje relacijskim i nerelacijskim bazama podataka, te kompetencija za izradu korisničkog sučelja za provedbu „generičkih“ CRUD operacija na strukturi relacijske baze podataka.
Ishodi učenja
  • Ostvariti zadovoljavajuću razinu sigurnosti baze podataka u odabranom sustavu za upravljanje bazom podataka.
  • Usporediti  načine izvođenja upita korištenjem teorijskog upitnog jezika te upitnog jezika za rad s bazom podataka.
  • Analizirati različite metodike i alate za izradu konceptualnog modela.
  • Objasniti koncepte fizičke i logičke strukture nerelacijskih (NoSQL) baza podataka.
  • Izraditi programsko rješenje temeljeno na bazi podataka u zadanom programskom okruženju.