Skoči na glavni sadržaj

NOSITELJ(ICA) KOLEGIJA

Profile picture for user vkrajci
mr. sc. Vesna Krajči,
viši predavač
Vidi profil

ASISTENT(I):

Jezik hr
Studij
Semestar 1
ECTS 4
Vrsta predmeta Obavezni predmet
Predavanja 1
Vježbe 2
Seminari 0
Praktični rad 0
Ciljevi kolegija
  • Stjecanje specifičnih kompetencija u područjima planiranja sustava za vođenje proizvodnih procesa te primjene novih tehnologija u modernim proizvodnim sustavima i uslužnim djelatnostima.
  • Od općih kompetencija razvijanje sposobnosti analize i sinteze, samostalnog rada i rada u manjim grupama (timski rad) te prikaza ostvarenih rezultata.
Ishodi učenja
  • Razlikovati tipove proizvodnje i načine njihova balansiranja.
  • Izraditi strukturnu matricu i mrežni dijagram u procesu planiranja proizvodnih sustava i projekata
  • Analizirati hijerarhiju složenog sustava proizvodnje i SCADA sustava te računalno integriranu proizvodnju.
  • Usporediti mogućnosti primjene robota u fleksibilnim proizvodnim sustavima i uslužnim djelatnostima.
  • Argumentirati izbor odgovarajućeg sustava automatizacije i komunikacije u proizvodnom procesu.