Skoči na glavni sadržaj

NOSITELJ(ICA) KOLEGIJA

Profile picture for user egrzin
Erika Gržin,
viši predavač
Vidi profil

ASISTENT(I):

Jezik hr
Studij
Semestar 2
ECTS 6
Vrsta predmeta Obavezni predmet
Predavanja 2
Vježbe 0
Seminari 2
Praktični rad 0
Ciljevi kolegija
  • Upoznati studente sa osnovnim pojmovima vezanim za prometni sustav te karakteristikama pojedinih grana transporta s posebnim osvrtom na cestovni i željeznički promet.
  • Prikazati prednosti i nedostatke kao i princip rada pojedinih suvremenih transportnih tehnologija.
Ishodi učenja
  • Razlikovati osnovne značajke i elemente prometnih sustava.
  • Utvrditi specifičnosti pojedinih grana kopnenog transporta.
  • Analizirati osnovna obilježja zračnog prometa, vodnog  prometa i morskih luka. 
  • Analizirati prednosti primjene inteligentnih transportnih sustava u pojedinim granama prometa.
  • Usporediti karakteristike pojedinih vrsta suvremenih transportnih tehnologija.