Skoči na glavni sadržaj

TEHNOLOGIJA PROIZVODNJE KOMOVICE I OSTALIH TRADICIJSKIH PROIZVODA

NOSITELJ(ICA) KOLEGIJA

dr. sc. Igor Lukić,

Vidi profil

ASISTENT(I):

Jezik hr
Studij
Semestar 3
ECTS 6
Vrsta predmeta Obavezni predmet
Predavanja 2
Vježbe 2
Seminari 0
Praktični rad 0
Ciljevi kolegija
  • Biti osposobljeni za tumačenje i primjenu važećih zakonskih odredbi koji se odnose na proizvodnju, kontrolu kvalitete i trženje rakije komovice i ostalih jakih alkoholnih pića;
  • Biti sposobni tumačiti vezu između kvalitete sirovine te postupaka i parametara u proizvodnji i doradi rakije komovice i ostalih tradicijskih proizvoda s njihovim sastavom i kvalitetom
  • Biti osposobljeni obavljati laboratorijske analize najvažnijih fizikalno-kemijskih parametara rakije komovice i ostalih tradicijskih proizvoda
Ishodi učenja
  • Primijeniti normativne akte koji se odnose na proizvodnju, kontrolu kvalitete i trženje rakije komovice i ostalih jakih alkoholnih pića.
  • Argumentirati utjecaj značajnih čimbenika u proizvodnji i doradi na procese i koncentraciju najznačajnijih parametara i sastojaka u rakijama komovicama i ostalim tradicijskim proizvodima.
  • Utvrditi podrijetlo glavnih sastojaka i objasniti njihov utjecaj na različite značajke i kvalitetu rakija komovica i ostalih tradicijskih proizvoda.
  • Izraditi laboratorijsku analizu i na osnovi nje procijeniti fizikalno-kemijski sastav i njegovu povezanost sa senzornim značajkama i kvalitetom te zdravstvenom ispravnošću rakija komovica i ostalih tradicijskih proizvoda.