Skoči na glavni sadržaj

NOSITELJ(ICA) KOLEGIJA

Profile picture for user jknezevic
Josip Knežević,
predavač
Vidi profil

ASISTENT(I):

Jezik hr
Studij
Semestar 3
ECTS 7
Vrsta predmeta Obavezni predmet
Predavanja 2
Vježbe 0
Seminari 2
Praktični rad 0
Ciljevi kolegija
  • Upoznati studente s tehnološkim procesima u željezničkom prometu, načine na koji se oni ostvaruju, definirati potrebne kapaciteta prilikom izrade voznog reda te ukazati na mogućnost primjene novih tehnologija u upravljanju željezničkim prometom.
  • Kvalitetan vozni red ima ulogu za korisnike i željezničke djelatnike jer se prema njemu odvija tehnološki procesi u proizvodnji željezničke usluge. Kolegij bi trebao pomoći studentima da usavrše svoje analitičke vještine, kao i da steknu određenu sistematičnost u pristupu problemima.
Ishodi učenja
  • Izračunati potrebne kapacitete na lokacijama odvijanja željezničkog prometa.
  • Obrazložiti elemente potrebne za izvedbu pojedinog tehnološkog procesa. 
  • Valorizirati uspješnost i efikasnost primjene različitih tehnoloških procesa.
  • Izraditi vozni red prilagođen primijenjenim tehnološkim metodama.
  • Izračunati prijevoznu i propusnu moć pruge.