Skoči na glavni sadržaj

NOSITELJ(ICA) KOLEGIJA

Profile picture for user dnoc
mr. sc. Dean Noč,

Vidi profil

ASISTENT(I):

Jezik hr
Studij
Semestar 4
ECTS 5
Vrsta predmeta Obavezni predmet
Predavanja 2
Vježbe 2
Seminari 0
Praktični rad 0
Ciljevi kolegija
  • Usvajanje znanja i kompetencija o strukturi, uslugama, elementima i protokolima telekomunikacijske mreže, načinima upravljanja mrežnim prometom, te postupcima upravljanja parametrima mreže u svrhu ostvarivanja usluga potrebne razine kvalitete.
Ishodi učenja
  • Analizirati svojstva i transportne osobine različitih vrsta prijenosnih medija te osobine informacijskih i komunikacijskih sustava.
  • Analizirati arhitekture širokopojasnih pristupnih mreža u kontekstu NGN mreža.
  • Analizirati arhitekture jezgrene telekomunikacijske mreže i funkcije mrežnih čvorova, te analizirati metode usmjeravanja prometa u mreži i rješavanja zagušenja.
  • Razlikovati usluge u telekomunikacijskim mrežama.
  • Primijeniti osnovne elemente telekomunikacijskih sustava te mrežnih i korisničkih usluga.