Skoči na glavni sadržaj

NOSITELJ(ICA) KOLEGIJA

Ivana Tomić,
predavač
Vidi profil

ASISTENT(I):

Jezik hr
Studij
Semestar 4
ECTS 4
Vrsta predmeta Obavezni predmet
Predavanja 2
Vježbe 2
Seminari 0
Praktični rad 0
Ciljevi kolegija
  • Cilj je kolegija da se studenti sposobnošću analitičkog razmišljanja i logičkog zaključivanja upoznaju s razvojem i kompleksnom problematikom rukovanja, transporta, skladištenja i poslovanja unutarnjeg transporta i skladištenja u prometnim, proizvodnim, uslužnim poduzećima i ostalim gospodarskim subjektima.
  • Tako da se poseban naglasak stavlja na praktična znanja u praćenju i osmišljavanju tokova materijala, procesa, transportnih sredstva, opreme i postupaka unutarnjeg transporta i skladištenja.
  • Cilj je na vježbama upoznati studente sa zadanim temama i primjerima iz okruženja te motivirati ih za izradu radova i zadataka, u kojima će implementirati spoznaje kao rezultat prihvaćanja sadržaja kolegija na predavanjima, što je značajno za njihov kasniji rad u praksi poduzeća za promet i ostalih privrednika.
Ishodi učenja
  • Razlikovati elemenata unutarnjeg transporta i skladištenja i njihovu primjenu.
  • Usporediti tokove materijala i postupke u sustavima unutarnjeg transporta i skladištenja.
  • Vrednovati ulogu skladišta i skladištenja u logističko – transportnim procesima.
  • Odabrati logistiku unutarnjeg transporta i skladištenja u funkciji uspješnosti poslovanja gospodarskih subjekata.
  • Primijeniti logističke i tehnološko - organizacijske procese transporta i skladištenja u transportnim sustavima.
  • Razlikovati ulogu i tehničko - tehnološke karakteristike transportnih sredstava i opreme u logističko – transportnim procesima.