Skoči na glavni sadržaj

UPRAVLJANJE KVALITETOM GROŽĐA

NOSITELJ(ICA) KOLEGIJA

dr. sc. Marijan Bubola,
profesor stručnog studija
Vidi profil

ASISTENT(I):

Jezik hr
Studij
Semestar 2
ECTS 7
Vrsta predmeta Obavezni predmet
Predavanja 2
Vježbe 3
Seminari 0
Praktični rad 0
Ciljevi kolegija
  • Stjecanje znanja i vještina potrebnih za uzgoj grožđa za ciljane (različite) tipove vina, odabir prikladnih ampelotehničkih zahvata reza u zrelo i u zeleno, odabir uzgojnog oblika trsa i razmaka sadnje, određivanje adekvatne razine prinosa s obzirom na ciljanu razinu kvalitete vina, određivanje potrebne količine mineralnih i organskih gnojiva za gnojidbu vinograda, potrebne količine vode za navodnjavanje i načina održavanja tla u vinogradu u svrhu postizanja ciljane kvalitete grožđa, interpretacija važnosti položaja, sorte i klona za proizvodnju grožđa i vina visoke kvalitete, opisivanje faza razvoja bobice i promjena u sastavu grožđa od oplodnje do faze prezrelosti, određivanje tehnološke zrelosti grožđa i prikladnog termina i načina berbe za proizvodnju različitih tipova vina te odabir prikladnih tehnologija preciznog vinogradarstva. 
Ishodi učenja
  • Interpretirati promjene u sastavu bobice od oplodnje do faze prezrelosti grožđa. 
  • Utvrditi tehnološku zrelost grožđa te prikladan termin i način berbe za proizvodnju različitih tipova vina.
  • Izdvojiti prikladne ampelotehničke zahvate reza u zrelo i u zeleno, uzgojni oblik trsa i razmake sadnje s obzirom na ciljani tip i kvalitetu vina.
  • Odrediti potrebne količine mineralnih i organskih gnojiva, vode za navodnjavanje te način održavanja tla u vinogradu u svrhu postizanja ciljane kvalitete grožđa.