Skoči na glavni sadržaj

NOSITELJ(ICA) KOLEGIJA

dr. sc. socio. Zlatko Šehanović,
viši predavač
Vidi profil

ASISTENT(I):

Jezik hr
Studij
Semestar 5
ECTS 6
Vrsta predmeta Obavezni predmet
Predavanja 2
Vježbe 3
Seminari 0
Praktični rad 0
Ciljevi kolegija
  • Upoznavanje studenata s osnovnim konceptima iz područja upravljanja malim i srednjim poduzećima
  • Stjecanje kompetencija upravljanja malim i srednjim poduzećima
Ishodi učenja
  • Razlikovati modele prikladne institucionalne podrške za konkretno MSP
  • Identificirati utjecaj eksterne okoline i internih specifičnosti organizacijskog sustava na konkretno MSP
  • Razlikovati osnovna obilježja strategijskih izbora u MSP-ovima
  • Odabrati prikladna menadžerska rješenja u skladu sa specifičnostima MSP-ova
  • Identificirati prednosti i nedostatke (obiteljskog) poduzetničkog poduhvata u različitim fazama životnog ciklusa (obiteljskog) poduzeća
  • Predložiti razvojni smjer (obiteljskog) poduzetničkog poduhvata